Kampaania „JURA espressomasin kohvitassi hinnaga. Ainult 2€ päevas.“ tingimused

1. Kampaania korraldaja
1.1. Rickman Trade OÜ, äriregistrikood 11258931, asukohaga A.H.Tammsaare tee 47, Tallinn
11316 (edaspidi Korraldaja).

2. Kampaania viiakse läbi kooskõlas käesolevate reeglitega. Korraldajal on õigus reegleid
täiendada või muuta teatades sellest veebilehel www.jurakampaania.ee ning JURA keskuse
müügisaalis aadressil A.H Tammsaare tee 47, Tallinn.

3. Kampaania kirjeldus
3.1. „JURA espressomasin kohvitassi hinnaga. Ainult 2€ päevas.” kampaania algab 1. aprill
2020.a kestab kuni 30.aprill 2020 või kuni kaupa jätkub.
3.2. Kampaania eesmärk on anda võimalus järelmaksuga soetada JURA täisautomaatne
espressomasin: mudel JURA ENA 8 Full Metropolitan Black või JURA E8 Platinum
(edaspidi Seade või Seadmed) hilisema tagastamisvõimalusega ning 24 pakki kohvi
(edaspidi Kohvivaru).
3.2.1. Seadme hind on 1099€ käibemaksuga.
3.2.2. Kohvivaru on väärtuses 168€, mis sisaldab endas 24x250g JURA kohvipakki.
3.3. Kui järelmaksu perioodil kampaania käigus järelmaksuga Seadme soetanud ostja
(edaspidi Klient) majanduslik olukord halveneb, on Kliendil võimalus Seade ning Kohvivaru
kampaania korraldajale tagastada tingimusel, et Seadme kättesaamisest on möödunud
minimaalselt kuus kuud.
3.3.1. Majandusliku olukorra halvenemiseks loetakse olukorda, kus Klient või tema leibkonna
liige kaotab töö või tema töötasu suurus väheneb oluliselt.
3.3.2. Seadme täpsed tagastamise tingimused on välja toodud punktis 4.
3.4. Kampaania jooksul saab Klient endale soetada välja valitud Seadme ning Kohvivaru
järelmaksuga, tasudes 0% intressi, 0€ sissemaksu ja 0€ lepingutasu.
3.4.1. Järelmaksu pakub Bigbank AS registrikoodiga 10183757, telefoninumber +372 734
9689
, e-post jarelmaks@bigbank.ee.
3.5. Kampaanias osalemiseks palume ära täita vorm oma kontaktandmetega veebilehel
www.jurakampaania.ee. Korraldaja võtab ühendust Kliendiga järelmaksuteenuse
pakkumise kinnitamiseks ja lepitakse kokku Seadme kättesaamise viis.

4. Seadme tagastamise kriteeriumid
4.1. Kliendil on õigus Seade tagastada Rickman Trade’ile järgides järgmisi tingimusi:
4.1.1. Seade on võimalik tagastada maksimaalselt 2 aasta jooksul, kuid mitte enne kuue kuu
möödumist alates Seadme kättesaamise päevast. Seadmega ei tohi olla tehtud
rohkem kui 2000 kohvivalmistustsüklit.
4.1.2. Tagastatava Seadmega peab kaasas olema ostu sooritamist tõendavad dokumendid
ning originaalpakend koos kõigi pakkematerjalidega. 
4.1.3. Seadme kasutamisel on jälgitud garantiitingimusi vastavalt Seadme kasutusjuhendile.
4.1.4. Seadmele on teostatud perioodiline hooldus õigeaegselt:
4.1.4.1. Puhastusprogramm – iga 180 tassi järel (Seade annab sellest teada);
4.1.4.2. CLARIS veefiltri kasutamine kogu kasutusperioodi vältel ja õigeaegne
vahetamine või katlakivipesu (Seade annab sellest teada);
4.1.4.3. Ei ole lubatud muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide
(originaalhooldustoodete) kasutamine.
4.2. Korraldaja ei ole kohustust Seadet tagasi võtma kui:
4.2.1. Ei ole täidetud punktis 4.1 loetletud Seadme tagastamise tingimused;
4.2.2. Seadet on kohandatud või muudetud eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul
otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
4.2.3. Seadet on kasutatud selleks mitte ettenähtud otstarbel või kui Klient ei ole järginud
JURA kasutus- ja hooldusjuhiseid;
4.2.4. Seadmele on teostatud remont, mille on teinud Klient ise või see on teostatud mujal
kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;

4.2.5. Seadme kohviveskis on võõrkeha/võõrkehad, sh. vedelik.
4.2.6. Seadmel on mehaanilised vigastused.
4.3. Seadme tagastamiseks:
4.3.1. Taganemisõiguse kasutamisel lähtub Klient punktis 4.1 ja 4.2 väljatoodud
kriteeriumitest ning tagastab Seadme koos kasutamata Kohvivaruga keskuse
müügisaali aadressil A.H Tammsaare tee 47, Tallinn.
4.3.2. Kui Korraldaja kinnitab, et tagastamine ning Seade vastab kampaanias kirjeldatud
reeglitele väljastab ta sellekohase kinnituse Kliendile ja tasub Kliendi eest Bigbank
AS’ile Seadme jääkväärtuse lepingu lõpetamisest tulenevad tasud, sh põhiosa jäägi,
jooksva kuu intressi ja lepingu lõpetamisega kaasneva hüvitise (mis on maksimaalselt
kuni 1% põhisumma jäägilt.)
4.4. Ühe Kliendi kohta võib esitada maksimaalselt ühe tagastusnõude.
4.5. Rickman Trade ei võta enda kanda täiendavaid kulusid, mis on seotud toote tagastamise,
kättetoimetamise tõendamise või edasitoimetamisega.

5. Osalemiskriteeriumid
5.1. Kampaanias osalemiseks esitab Klient sellekohase sooviavalduse Korraldajale ning
seejärel esitatakse järelmaksu taotlus Bigbank AS-le vastavalt puntis 3.5 kirjeldatule .
5.2. Klient peab kampaanias osalemiseks esitama Korraldajale pildiga isikut tõendava
dokumendi.
5.2.1. Isikut tõendava dokumendina aktsepteeritakse: EV passi, EV välismaalase passi ja ID-
kaarti.
5.3. Kampaanias saab Klient osaleda vaid üks kord.

6. Järelmaksukriteeriumid
6.1. Nõuded Kliendile:
6.1.1. Füüsiline isik.
6.1.2. Vanus 20 kuni 73 a (k.a).
6.1.3. Regulaarne tõendatav kuu sissetulek vähemalt 200€. Regulaarse sissetuleku
moodustab näit: töötasu, pension, emapalk.
6.1.4. Eelnev maksekäitumine on korrektne ning puuduvad aktiivsed maksehäireid.
6.1.5. Kehtiv elamis- ja tööluba (tähtajalise elamisloa korral) kuni lepinguperioodi lõpuni.
6.2. Finantseerimise tingimused:
6.2.1. Finantseeritav summa: 1267€
6.2.2. Lepingutasu: 0€
6.2.3. Lepinguperiood: 3–24 kuud
6.2.4. Sissemakse alates 0€
6.2.5. Intressimäär aastas: 0% ostusummalt

7. Territoorium
7.1. Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil.

8. Kampaania korraldaja vastutus
8.1. Kampaania korraldaja kohustub tegema kõik endast oleneva, et Klient saaks pärast
müügilepingu sõlmimist kokkulepitud ajal uue, töökorras ja komplektse Seadme.
Kampaania korraldaja kohustub enda kulul kõrvaldama tootja süül tekkinud tehnilised
vead.

9. Kampaanias osaleja (Kliendi) vastutus
9.1. Klient kohustub tasuma enda tekitatud kahjustused Seadmele (korpuse detailid ja masina
küljest ära käivad osad) Korraldaja poolt esitatud tehnilise hinnangu alusel,
maksimaalselt Seadme väärtuses (kui Seadet soovitakse tagastada ja see on
tagastamise hetkeks kasutuskõlbmatu), mis arvestatakse maha masina jääkväärtusest.

10. Muud sätted
10.1. Reeglites ja kampaania tingimustest reguleerimata olukorrad lahendatakse vastavalt
Eesti Vabariigi seadustele.

11. Isikuandmed

11.1. Korraldaja kindlustab kõikide Klientide andmete konfidentsiaalsuse. Korraldaja annab loa
Finantseerijale kliendiandmete töötlemiseks järelmaksu pakkumise eesmärgil.
Finantseerija ja järelmaksu pakkuja on Bigbank AS.

12. Lõppsätted
12.1. Kogu informatsioon Kampaania kohta asub Kampaania kodulehel
www.jurakampaania.ee. Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda Korraldaja poole telefoni teel
+372 651 8869 (esmaspäevast reedeni 08.30-17.00) või e-maili teel rickman@rickman.ee.
12.2. Kampaania toimumise reegleid määravad käesolevad tingimused. Mistahes muud
kampaania reklaammaterjalid omavad üksnes informatiivset sisu.